Masterstudy v3.0.3 – Education Center WordPress Theme

28/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: StylemixThemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.0.3

File size: 25.1 MB

Cập nhật: 22/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

MasterStudy là chủ đề WordPress tốt nhất cho Trung tâm Giáo dục & Học tập – dành cho các tổ chức giáo dục, những người bán các khóa học và tổ chức các lớp học tại địa phương. Sử dụng Masterstudy bạn có thể dễ dàng thiết lập một trang web WordPress cho doanh nghiệp giáo dục của mình.

Viết một bình luận