Master Popups v3.0.1 – Popup Plugin for Lead Generation

19/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: CodexHelp

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.0.1

File size: 16.5 MB

Cập nhật: 31/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Master Popups là một plugin bật lên mạnh mẽ để tạo Popal Modal, Popups toàn màn hình, Thanh thông báo, cửa sổ bật lên Slide và Popups Inline & Widget. Với Master Popups bạn có thể tạo Cửa sổ bật lên theo chế độ, Cửa sổ bật lên toàn màn hình, Thanh thông báo, Cửa sổ bật lên và Cửa sổ bật lên trong dòng & Tiện ích. Và chúng tôi có nhiều tính năng có sẵn để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn cho bạn.

Viết một bình luận