Marketo v1.9.8 – ECommerce & Multivendor Theme

17/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: XpeedStudio

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.9.8

File size: 18.3 MB

Cập nhật: 20/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Marketo v1.9.8 là một chủ đề WordPress đa nhà cung cấp thương mại điện tử sạch với menu dọc, hoàn hảo cho Doanh nghiệp thương mại điện tử của bạn. Chủ đề WordPress này chứa 8+ Thiết kế Trang chủ với Ediatiabe đầy đủ và dễ dàng tùy chỉnh và được tổ chức tốt.

Viết một bình luận