Marketica v4.6.3 – Marketplace WordPress Theme

25/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: tokopress

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.6.3

File size: 53.5 MB

Cập nhật: 25/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Marketica v4.6.3 cho phép bạn biến cửa hàng của mình thành một thị trường nhà cung cấp. Bạn có thể gán các sản phẩm hiện có để các nhà cung cấp, hoặc họ có thể thêm và chỉnh sửa những cái riêng của họ. Với Marketica v4.6.3 mỗi nhà cung cấp sẽ có một trang nhà cung cấp chuyên dụng trên trang web của bạn, nơi họ sẽ có thể liệt kê tất cả các sản phẩm của họ, nhưng họ cũng sẽ hiển thị trong các trang cửa hàng bình thường của bạn để bạn có thể bán sản phẩm của riêng mình cùng với các nhà cung cấp của bạn.

Viết một bình luận