MapSVG v5.10.0 – the last WordPress map plugin you’ll ever need

10/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: RomanCode

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.10.0

File size: 21.7 MB

Cập nhật: 28/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

MapSVG là một Plugin lập bản đồ WordPress cuối cùng mà bạn cần: Bản đồ Vector / Google Maps / Bản đồ hình ảnh. Tất cả trong một plugin.

Viết một bình luận