Makery v1.24 – Themeforest Marketplace WordPress Theme

10/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: themex

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.2.4

File size: 28.5 MB

Cập nhật: 10/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Makery là một chủ đề hoàn hảo cho bất kỳ trang web martkeplace. Đây không chỉ là một chủ đề, mà là ứng dụng với các tính năng tích hợp tuyệt vời, chẳng hạn như cửa hàng không giới hạn, nhiều xe đẩy, hoa hồng cửa hàng và nhiều hơn nữa.

Viết một bình luận