Maika v1.15 – Gallery Plugin for WordPress

29/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: roninwp

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.15

File size: 3.8 MB

Cập nhật: 29/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Maika là một plugin thư viện nâng cao để hiển thị thư viện và nhiều tác phẩm của bạn. Maika tương thích với nhà soạn nhạc trực quan, WPML. Bạn có thể thay đổi tất cả màu sắc, kích thước phông chữ, kích thước hình ảnh, khoảng cách, v.v. từ bảng cài đặt plugin và mã ngắn mạnh mẽ.

Viết một bình luận