MagPlus v5.4 – Blog & Magazine WordPress Theme

20/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: theme_bubble

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.4

File size: 19.4 MB

Cập nhật: 20/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

MagPlus là một chủ đề Blog / Tạp chí / Báo WordPress cung cấp cho bạn các công cụ bạn cần để viết và chỉnh sửa bài viết một cách dễ dàng. Chúng tôi cẩn thận tạo ra chủ đề với nhiều blog và tạp chí / ngành nghề trong tâm trí – cá nhân, chuyên nghiệp, blogger, biên tập và nhiều hơn nữa.

Viết một bình luận