MagOne v6.6 – Newspaper & Magazine WordPress Theme

09/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: tiennguyenvan

Sử dụng: PACTHNull

Version: 6.6

File size: 6.9 MB

Cập nhật: 06/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

MagOne là một chủ đề WordPress tạp chí linh hoạt đáp ứng với trình xây dựng trang mạnh mẽ. Nó có rất nhiều bố cục bài viết, có thể được tùy chỉnh dễ dàng mà không cần chạm vào mã. MagOne hỗ trợ MỘT LẮP ĐẶT NHẤP VÀO, vì vậy bạn chỉ cần mua chủ đề và nó sẽ thực hiện phần còn lại từ A đến Z để làm cho trang web của bạn lên.

Viết một bình luận