Loveus v1.6 – NonProfit Charity WordPress Theme

22/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: SmartDataSoft

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.6

File size: 5.7 MB

Cập nhật: 22/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Loveus là một chủ đề WordPress từ thiện thanh lịch hiện đại hoàn toàn phù hợp với tất cả các loại gây quỹ, từ thiện, phi lợi nhuận, NGO, Foundation, Church và các trang web tổ chức từ thiện phi lợi nhuận khác vì đây là một chủ đề mạnh mẽ sẽ tạo ra một trang web thiết kế và tinh tế cho tất cả các nhu cầu của bạn. Chủ đề bao gồm một plugin quyên góp tuyệt vời, cho phép bạn tạo nguyên nhân, thực hiện quyên góp và nhiều hơn nữa.

Viết một bình luận