LoginPress PRO v2.2.2 – WordPress Plugin

29/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: wpbrigade.com

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.2.2

File size: 9.4 MB

Cập nhật: 16/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

LoginPress PRO là một Plugin WordPress quản lý Trang đăng nhập an toàn và Rebrand trên các trang web WordPress của bạn mà không cần thuê nhà phát triển. Không cần mã. Bạn có thể dễ dàng thay đổi hình ảnh logo của mình, cập nhật văn bản tiêu đề, thêm liên kết, tùy chỉnh kích thước và khoảng trắng. Sử dụng các mẫu được tạo sẵn đi kèm với LoginPress Pro và thiết kế trang đăng nhập của bạn để nổi bật giữa đám đông.

Viết một bình luận