Live Events v1.2.4 – Premium Plugin

20/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: DAEXT

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.2.4

File size: 689.9 KB

Cập nhật: 20/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Live Events là một plugin viết blog trực tiếp đa năng có thể được sử dụng để bao gồm các sự kiện thể thao, hội nghị, bầu cử chính trị, chương trình truyền hình, mở phim và hơn thế nữa.

Viết một bình luận