Liker v1.1.1 – WordPress Rating Plugin

20/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: merkulove

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1.1

File size: 922.5 KB

Cập nhật: 02/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Liker là một plugin để thu thập xếp hạng các bài đăng và trang WordPress. Plugin cho phép bạn thu thập nhanh chóng và chính xác thông tin về tính hữu ích của bài viết của bạn.

Viết một bình luận