Lifeline Donations v1.3.1 – Multidimensional WordPress

11/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: webinane

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.3.1

File size: 2.1 MB

Cập nhật: 11/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Lifeline Donations là plugin gây quỹ hoặc quyên góp tốt nhất trên thế giới. Đây là loại đầu tiên để quyên góp định kỳ cho nhà thờ Hồi giáo, nhà thờ, tổ chức từ thiện, ngo hoặc bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào khác. Nói về số lượng tiện ích mở rộng, nói về số lượng tính năng mà nó có hoặc bất kỳ chức năng nào khác dành cho người gây quỹ, đây là tất cả những gì bạn cần cho tổ chức phi lợi nhuận của mình để quyên góp hoặc gây quỹ từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Bạn có thể truyền bá nguyên nhân, tin nhắn hoặc nút trên khắp trang web dựa trên WordPress của mình với sự trợ giúp của mã ngắn, widget hoặc biểu ngữ. Dưới đây là một số tính năng chính của plugin Lifeline Donations.

Viết một bình luận