Let’s Review v3.0.4 – WordPress Plugin With Affiliate Options

25/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: codetipi

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.0.4

File size: 2.6 MB

Cập nhật: 12/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Let’s Review là một plugin đánh giá WordPress để thêm các hộp đánh giá hiện đại và đáp ứng đẹp mắt vào bài đăng của bạn. Let’s Review mạnh mẽ nhưng rất dễ sử dụng, nhờ vào hệ thống phụ trợ hợp lý và được thiết kế tốt.

Viết một bình luận