LearnPress v3.2.6.4 + Premium Add-Ons Bundle

16/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ThimPress

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.2.6.4

File size: 5.9 MB

Cập nhật: 16/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

LearnPress là một loạt các tiện ích bổ sung LearnPress cao cấp mà bạn có thể nhận miễn phí nếu bạn mua bất kỳ Chủ đề WordPress học tập nào của chúng tôi. Với Gói chủ đề này, bạn sẽ có được cả sức mạnh vô hạn của LearnPress LMS với hầu hết các tiện ích bổ sung cao cấp và thiết kế đẹp mắt để nhanh chóng xây dựng trang web khóa học trực tuyến của bạn.

Viết một bình luận