League Table v2.07 – WordPress Plugin

30/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: DAEXT

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.07

File size: 1.2 MB

Cập nhật: 30/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

League Table là một plugin WordPress đa năng cho phép bạn tạo các bảng có thể sắp xếp và phản hồi đẹp mắt bên trong các bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh hoặc khu vực widget.

Viết một bình luận