Layered Popups v6.59 – WordPress Plugin

26/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: halfdata

Sử dụng: PACTHNull

Version: 6.59

File size: 6.5 MB

Cập nhật: 13/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Layered Popups là một Plugin WordPress quảng cáo dạng popups để tạo các popups WordPress nhiều lớp độc đáo. Bạn có thể tạo nhiều lớp với bất kỳ nội dung nào bạn muốn và thêm hiệu ứng chuyển tiếp / hoạt hình tùy chỉnh cho mỗi lớp.

Viết một bình luận