Kipso v1.0.0 – Education LMS WordPress Theme

30/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: gavias

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.0

File size: 31 MB

Cập nhật: 30/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Kipso là một chủ đề giáo dục trực tuyến hiện đại và chuyên nghiệp về WordPress, nó hoàn hảo cho mọi trường học, đại học, cao đẳng, học viện, trung tâm học phí, ngôn ngữ, elearning, LMS hoặc bất kỳ doanh nghiệp, công ty hoặc nền tảng học tập giáo dục trực tuyến nào khác.

Viết một bình luận