Katelyn v1.0.2 – Creative Gutenberg Blog WordPress Theme

27/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: axiomthemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.2

File size: 6.5 MB

Cập nhật: 27/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Katelyn là một Blog WordPress sạch & mới dựa trên trình xây dựng trang Gutenberg. Nó thích hợp cho blog bài đăng của khách, rouge, blog thích hợp, blog lan truyền, quà tặng, hướng dẫn, danh mục đầu tư cá nhân và blog hướng dẫn. Ngoài ra, Katelyn phù hợp với homer, kinh doanh, tiền điện tử, chuyên nghiệp, đảo ngược, nhà văn và tin tức thế giới.

Viết một bình luận