Jonny v1.0.7 – Personal WordPress Theme

29/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: paul_tf

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.7

File size: 22.7 MB

Cập nhật: 29/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Jonny là một chủ đề WordPress phù hợp cho cá nhân, danh mục đầu tư, nhà thiết kế, tự do và các trang web khác. Đây là một mẫu hiệu suất cao, nó giúp tải nhanh trang web của bạn và nó tối ưu hóa hoàn toàn và làm sạch mã giúp công cụ tìm kiếm tối ưu hóa trang web. Dựa trên Bootstrap.

Viết một bình luận