JobCareer v2.9 – Job Board Responsive WordPress Theme

28/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Chimpstudio

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.9

File size: 26.2 MB

Cập nhật: 16/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

JobCareer là một chủ đề WordPress của Bảng công việc hoàn chỉnh cho phép bạn tạo một trang web danh sách công việc hữu ích và dễ sử dụng. Sử dụng chủ đề JobCareer, bạn có thể tạo một cổng thông tin việc làm đầy đủ và đầy đủ Responsive, nền tảng nghề nghiệp để điều hành quản lý nhân sự, tuyển dụng hoặc trang web đăng việc.

Viết một bình luận