JNews v6.5.1 – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP

04/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: jegtheme

Sử dụng: PACTHNull

Version: 6.5.1

File size: 32.2 MB

Cập nhật: 04/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

JNews v6.5.1 là một chủ đề được thiết kế để cung cấp giải pháp tất cả trong một cho một nhu cầu xuất bản. Với JNews, bạn có thể khám phá những khả năng vô tận trong việc tạo ra trang web đầy đủ chức năng tốt nhất. Chúng tôi cung cấp hơn 120 trang chủ hoàn hảo cho trang Tin tức, trang Tạp chí, trang Blog, trang Biên tập và cho tất cả các loại trang web xuất bản.

Viết một bình luận