JetTabs v2.0.5 – Tabs and Accordions for Elementor

17/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ZEMEZ

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.0.5

File size: 438.8 KB

Cập nhật: 17/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

JetTabs là một addon hiệu quả cho phép thêm các tab và khối accordion thời trang vào các trang web và làm phong phú chúng với tất cả các loại nội dung, có thể được xây dựng bằng các widget Elementor. Plugin JetTabs rất dễ sử dụng và tùy chỉnh, có nhiều cài đặt kiểu.

Viết một bình luận