JetReviews v1.3.0 – Reviews Widget for Elementor

23/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ZEMEZ

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.3.0

File size: 879.2 KB

Cập nhật: 23/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

JetReviews là một tiện ích bổ sung cho trình tạo trang trực tiếp Elementor hỗ trợ tạo các khối đánh giá và thanh xếp hạng một cách trực quan và đơn giản. Nó cho phép xây dựng nội dung với các phong cách linh hoạt và sử dụng các bố cục khác nhau cho các khối xếp hạng và đánh giá.

Viết một bình luận