JetPopup v1.3.0 – Popup Addon for Elementor

17/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ZEMEZ

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.3.0

File size: 1.0 MB

Cập nhật: 17/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

JetPopup v1.3.0 là plugin cho Elementor cho phép tạo các mẫu bật lên theo các chủ đề khác nhau và đặt điều kiện truy cập linh hoạt cho chúng, đính kèm các mẫu vào các widget cụ thể và hiển thị chúng trên các trang cụ thể. Với JetPoup, người ta có hàng tá cài đặt trước cửa sổ bật lên cùng với các cài đặt trước bố cục và chức năng lớn để thay đổi kiểu và hành vi bật lên.

Viết một bình luận