JetEngine v2.1.3 – Adding & Editing Dynamic Content

13/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ZEMEZ

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.1.3

File size: 1.6 MB

Cập nhật: 23/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

JetEngine là một plugin bắt buộc cho Elementor cho phép tạo các loại bài đăng tùy chỉnh, phân loại tùy chỉnh, thêm các mẫu do Elementor xây dựng cho loại bài đăng tùy chỉnh hoặc các thuật ngữ phân loại. Nó cung cấp tập hợp các tiện ích liệt kê động để hiển thị nội dung động và cho phép xây dựng bố cục lưới và liệt kê cho các bài đăng và thuật ngữ tùy chỉnh bằng các phương thức truy vấn phức tạp nhất.

Viết một bình luận