JetEngine v1.3.1 – Adding & Editing Dynamic Content

Phát hành: ZEMEZ

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.3.1

File size: 768 KB

Cập nhật: 05/05/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

JetEngine v1.3.1 là một plugin bắt buộc cho Elementor cho phép tạo các loại bài đăng tùy chỉnh, phân loại tùy chỉnh, thêm các mẫu do Elementor xây dựng cho loại bài đăng tùy chỉnh hoặc các thuật ngữ phân loại. JetEngine v1.3.1 cung cấp tập hợp các tiện ích liệt kê động để hiển thị nội dung động và cho phép xây dựng bố cục lưới và liệt kê cho các bài đăng và thuật ngữ tùy chỉnh bằng các phương thức truy vấn phức tạp nhất.

JetEngine

Danh sách tính năng JetEngine v1.3.1

PERFECT FOR ADDING CUSTOM POST TYPES
Create custom post types to add any custom posts you need, form Services and Team Members to Portfolio and Products. You’ll be astonished with how easy you can change the custom post type settings, add meta fields, set hierarchical structure.

BEST MATCH FOR CREATING CUSTOM TAXONOMIES
Add custom taxonomies to any post type or page you need, to allow the more complex query methods. It is a wonder how one can create a custom taxonomy with hierarchy for different post types and use custom fields for adding even more information about the taxonomy terms, including thumbnails, repeaters and timestamps.

ALLOWS CREATING CUSTOM POST TEMPLATES
With JetEngine you can use the set of special widgets for displaying dynamic content with Elementor. You’ll be able to build the fully-fledged Single post page with dynamic fields for displaying post title, content, thumbnail image, and any other type of content added in the meta boxes.

MAKES WORKING WITH TERMS TEMPLATES EASY
Use the dynamic content widgets to create the single listings for the terms. With the set of widgets for displaying dynamic fields, repeaters and images you’ll be able to make style up your terms according to your needs.

VERSATILE META FIELD TYPES
Create meta fields for different types of content! You can add imagery, galleries, sliders, a colorpicker and several Select options to any custom post type or taxonomy in a matter of clicks.

DYNAMIC FIELD
Dynamic Field widget is made for displaying the content from both meta fields and the post or term data, for posts and taxonomies listing templates. The widget pulls the data and displays it using the set style and content settings.

DYNAMIC IMAGE
Dynamic Image widget provides opportunity to pull the thumbnail image or any other image added as the media in the meta field to showcase it on the pages built with Elementor. This is the dynamic widget that can be easily used for creating templates for custom post types and taxonomies.

DYNAMIC LINK
Dynamic Link widget helps in adding the links to the listings, that display the content from the predefined source.

DYNAMIC META
Dynamic Meta widget allows displaying the default meta information (usually needed for the posts), such as the publishing date, author and information about comments.

DYNAMIC REPEATER
Dynamic Repeater widget is made for displaying repeating blocks set for the custom post types or taxonomies (this can be done in meta boxes or when you create a meta field and select the Repeater content type).With the repeater you’ll be able to add tables, image galleries and any other repeating content like a pro!

DYNAMIC TERMS
Dynamic Terms widget provides opportunity to add the taxonomies to the custom post types. Use this widget to display the terms that are applied to the needed custom post listing.

DYNAMIC RELATED POSTS QUERY
Showcase the related posts from the specific category or using tags on the single post page template! With the additional macros codes you can create the related posts block really easy!

LISTING AND GRID LAYOUTS
Showcase the custom posts and terms in listing and grid layouts using the complex query methods and different layout structure that is easy to set.

CALENDAR WIDGET
With JetEngine Calendar functionality you can easily create any dynamic template you want and use it for the events to display them for each date.

LƯU Ý:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không sử dụng keyword trong ô Name.
→ Nếu có ý định Spam link thì hãy quên đi nhé.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
Xin cám ơn!

Bình luận