Intense v2.9.6 – Shortcodes and Site Builder for WordPress

15/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: IntenseVisions

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.9.6

File size: 12.5 MB

Cập nhật: 15/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Intense là một chủ đề WordPress bao gồm một danh sách lớn hơn 100 mã ngắn (xem danh sách đầy đủ ở gần cuối trang này) và 17 loại bài đăng tùy chỉnh (Câu hỏi thường gặp, Danh mục đầu tư, Dự án, Tin tức, Phiếu giảm giá, Đoạn trích, Mẫu và nhiều hơn nữa).

Viết một bình luận