Instantify v1.7 – PWA & Google AMP & Facebook IA

06/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: DaftPlug

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.7

File size: 7.6 MB

Cập nhật: 06/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Instantify v1.7 là một plugin AIO kết hợp các ứng dụng web lũy tiến, Google AMP và Facebook Instant Article và phối hợp chúng với nhau để đạt được hiệu suất tuyệt vời và trải nghiệm người dùng trên mọi nền tảng có thể. Plugin tương thích với mọi cấu hình WP. Bạn có các điều khiển trên mọi cài đặt và với bảng quản trị mạnh mẽ.

Viết một bình luận