InPulse v1.0.5 – Creative Agency WordPress Theme

11/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: WebGeniusLab

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.5

File size: 29.6 MB

Cập nhật: 11/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

InPulse là một chủ đề WordPress có bố cục trang chủ tuyệt đẹp Rất nhiều tính năng dành cho Elementor Trình tạo trang WGL Framework với Trình tạo tiêu đề và hàng tấn tính năng Mô-đun mở rộng để trình bày sản phẩm của bạn tại trang Thiết kế hiện đại linh hoạt, Trình tạo tiêu đề kéo và thả với cài đặt.

Viết một bình luận