Imperio v1.9.9 – Business, E-Commerce, Portfolio & Photography

20/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Upper

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.9.9

File size: 86.9 MB

Cập nhật: 20/01/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Imperio v1.9.9 dựa trên khung bootstrap twitter. Gói All-In-One này bao gồm Plugin Revolution Slider tuyệt vời (19$ Value), Visual Composer Plugin (34$ Value), Master Slider Plugin (18$ Value), Ultimate Addons Plugin (18$ Value) có thể tùy chỉnh không giới hạn, được xây dựng- trong menu lớn.

Viết một bình luận