Ideabuz v1.1 – Multipurpose Business WordPress Theme

15/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: themelooks

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1

File size: 2.9 MB

Cập nhật: 15/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Ideabuz là một Theme WordPress dành cho doanh nghiệp đa năng được thiết kế cho tất cả các loại Creative Agency, Digital Acency, Design Agency, Online Business, Business Website, v.v. dựa trên Plugin Elementor Page Builder. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng cập nhật / chỉnh sửa chủ đề này bằng cách làm theo Tài liệu trực tuyến được sắp xếp tốt của chúng tôi.

Viết một bình luận