Icarus v1.0.0 – Personal Blog WordPress Theme

25/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: TDGR

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.0

File size: 2.3 MB

Cập nhật: 25/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Icarus là một chủ đề WordPress được tạo ra cho những người yêu thích viết blog thuần túy. Chủ đề này được chế tạo với sự tập trung mạnh mẽ vào nội dung. Icarus hoàn toàn đáp ứng dựa trên hệ thống lưới bootstrap và võng mạc đã sẵn sàng. Quá trình cài đặt cực kỳ dễ dàng – bạn sẽ có trang web của mình sẵn sàng trong vòng vài phút. Nó đi kèm với 2 bố cục chính – đóng hộp và chiều rộng đầy đủ, nó có tài liệu tốt và hỗ trợ sẽ có sẵn để trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có!

Viết một bình luận