HyperX v4.9.2 – Portfolio for Freelancers & Agencies

15/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Royal-Flush

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.9.2

File size: 26.6 MB

Cập nhật: 15/02/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

HyperX là một chủ đề WordPress đơn giản, dễ sử dụng, sạch sẽ và hiện đại cho bất kỳ loại webworker nào. WordPress Live Theme Customizer cung cấp cho bạn khả năng tạo hầu hết mọi loại bố cục Danh mục đầu tư / Blog trong một thời gian rất ngắn. Nhưng ngay cả khi bạn không thích các tùy chỉnh đó, bạn có thể chọn giữa nhiều thiết kế được xác định trước.

Viết một bình luận