HTML5 Video Player v5.1 – WordPress Plugin

Phát hành: LambertGroup

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.1

File size: 724 KB

Cập nhật: 09/04/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

HTML5 Video Player là một Plugin WordPress chứa 3 trình phát video: danh sách phát bên phải, danh sách phát dưới cùng và các phiên bản đơn giản. Bạn có tùy chọn để chọn một trong 5 giao diện được tạo tùy chỉnh sẽ làm phong phú thiết kế trang của bạn.

HTML5-Video-Player

Danh sách tính năng HTML5 Video Player

 • Responsive Design: The video player if fully responsive. Parameter to enable or disable responsive behavior.
 • Multiple Skins Included: You can choose from 5 skins for each player.
 • Multiple Instances: You can insert the player multiple times in the same page with the same skin or using a different skin.
 • It plays .MP4 and .WEBM video files
 • Fullscreen: It supports full screen, having all the controllers usable in full screen mode, including playlist.
 • Autohide For Controllers: The controllers will auto hide on mouse out, showing the entire movie. Parameter to to enable or disable this behavior.
 • Preview Image: A preview image can be defined for each movie
 • Playlist Image: A playlist image can be defined for each movie
 • Volume Control: You have a complete sound control. You can also set the initial volume
 • Description For Video – Optional: It Can Be Disabled: You can set a Title and Description for the video. Supports HTML & CSS formated text.
 • Click Listener
 • Multiple Parameters Available:
  – width
  – height
  – playlist width
  – border width & color
  – autoplay
  – loop
  … and more
LƯU Ý:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không sử dụng keyword trong ô Name.
→ Nếu có ý định Spam link thì hãy quên đi nhé.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
Xin cám ơn!

Bình luận