HTML5 Video Player v5.1.3 – WordPress Plugin

25/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: LambertGroup

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.1.3

File size: 724.5 KB

Cập nhật: 25/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

HTML5 Video Player WordPress Plugin chứa 3 trình phát video: danh sách phát bên phải, danh sách phát dưới cùng và các phiên bản đơn giản. Bạn có tùy chọn để chọn một trong 5 giao diện được tạo tùy chỉnh sẽ làm phong phú thiết kế trang của bạn.

Viết một bình luận