Hoteller v4.1 – Hotel Booking WordPress

06/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ThemeGoods

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.1

File size: 7.4 MB

Cập nhật: 28/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Hoteller là một chủ đề WordPress đáp ứng được tạo ra đặc biệt cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng và căn hộ với hệ thống đặt phòng hoàn thành trong gói chủ đề. Được xây dựng với công nghệ WordPress mới nhất.

Viết một bình luận