HomePress v1.1.3 – Real Estate WordPress Theme

14/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: StylemixThemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1.3

File size: 59 MB

Cập nhật: 14/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

HomePress v1.1.3 là một Theme WordPress bất động sản cao cấp từ StylemixTheme nổi bật với plugin uListing mạnh mẽ. Sử dụng chủ đề này để tạo trang web danh sách Bất động sản tuyệt vời hoặc thị trường Bất động sản mà khách hàng của bạn sẽ thích lướt web. Chủ đề HomePress v1.1.3 rất dễ sử dụng trên frontend cũng như theo quan điểm của quản trị viên. Điều này mang lại một làn gió mới cho trang web quản lý thuộc tính.

Viết một bình luận