Hide My WP v6.0 – Amazing Security Plugin for WordPress

07/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: wpWave

Sử dụng: PACTHNull

Version: 6.0

File size: 6.8 MB

Cập nhật: 14/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Hide My WP là plugin bảo mật số một cho WordPress. Nó ẩn WordPress của bạn khỏi những kẻ tấn công, kẻ gửi thư rác và trình phát hiện chủ đề. Hơn 26.000 khách hàng hài lòng sử dụng Hide My WP. Nó cũng ẩn URL đăng nhập wp của bạn và đổi tên URL quản trị viên. Nó phát hiện và chặn các cuộc tấn công bảo mật XSS, SQL Injection trên trang web WordPress của bạn.

Viết một bình luận