Hanani v1.1.0 – Jewish Community & Synagogue Theme

26/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: AncoraThemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1.0

File size: 28.9 MB

Cập nhật: 26/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Hanani được xây dựng để phục vụ một trang web Synagogue, một trang web cộng đồng Do Thái, một trang web về các sự kiện văn hóa Do Thái, các buổi giảng dạy và các lớp học, và thực sự là bất kỳ trang web nào liên quan đến các vấn đề truyền thống của người Do Thái.

Viết một bình luận