Gym Edge v3.7.3 – Gym Fitness WordPress Theme

14/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: RadiusTheme

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.7.3

File size: 23.8 MB

Cập nhật: 14/02/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Gym Edge v3.7.3 là một chủ đề WordPress Huấn luyện viên thể hình, Yoga & Huấn luyện viên cá nhân Một chủ đề WordPress nhiều trang. Nó hoàn toàn đáp ứng cho tất cả các loại thiết bị như Desktop & Mobile. GymEdge đã bao gồm tất cả các loại tính năng và trang như Lớp học, Lịch, Huấn luyện viên, Blog, thư viện hình ảnh cũng mua sắm các trang cho trang web Thể dục Thể hình, Yoga & Huấn luyện viên Cá nhân.

Viết một bình luận