Gutentim v1.1 – Modern Gutenberg WordPress Blog Theme

22/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: XpeedStudio

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1

File size: 6.7 MB

Cập nhật: 22/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Gutentim là một chủ đề Blog Gutenberg WordPress hiện đại và sạch sẽ dựa trên trình xây dựng trang Gutenberg. Các giải pháp thiết kế không giới hạn có thể được tạo ra với sự linh hoạt cao của các cài đặt và tùy chọn khối. Gutentim phù hợp nhất cho blog bài đăng của khách, danh mục đầu tư cá nhân và cách làm blog, blog thích hợp, quà tặng, hướng dẫn, người tặng, blog lan truyền. Ngoài ra, nó phù hợp cho homer, nói cho tất cả, kinh doanh, tiền điện tử, chuyên nghiệp, đảo ngược, nhà văn và tin tức thế giới.

Viết một bình luận