GutenMag v1.1.6 – Gutenberg Theme for Magazine and Blog

03/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: StylemixThemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1.6

File size: 6.2 MB

Cập nhật: 03/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

GutenMag dựa trên trình tạo trang Gutenberg và hỗ trợ tất cả các khối Gutenberg bản địa. Hoàn hảo cho blog và tuyệt vời cho một trang web tin tức, tạp chí, báo, xuất bản hoặc đánh giá. Nó hỗ trợ video từ YouTube, âm thanh nhúng từ Spotify, Soundcloud, nguồn cấp dữ liệu ảnh từ Instagram.

Viết một bình luận