Grid Plus v2.7 – Unlimited Grid Layout

16/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: G5Theme

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.7

File size: 1.9 MB

Cập nhật: 16/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Grid Plus là một plugin lưới wordpress cao cấp cho phép bạn tạo bố cục không giới hạn và hiển thị tất cả các loại bài đăng trong một hệ thống lưới đáp ứng và tùy chỉnh hoàn toàn. Nó hoàn toàn phù hợp để hiển thị blog, danh mục đầu tư, thương mại điện tử hoặc bất kỳ loại bài đăng WordPress nào.

Viết một bình luận