GreenMart v2.3.8 – Organic & Food WooCommerce

10/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: thembay

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.3.8

File size: 39.1 MB

Cập nhật: 22/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

GreenMart v2.3.8 là một Theme WordPress WooCommerce Hữu cơ & Thực phẩm, linh hoạt và có thể tùy chỉnh để cài đặt và thay đổi bất kỳ yếu tố nào trong vài phút thông qua Tùy chọn chủ đề mạnh mẽ, bạn cũng có thể tùy chỉnh phông chữ Google mà không cần mã rất dễ dàng và đơn giản.

Viết một bình luận