Google Places Reviews Pro v2.0.1 – WordPress Plugin

16/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: NinjaTeam

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.0.1

File size: 517.1 KB

Cập nhật: 05/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Google Places Reviews Pro giúp bạn hiển thị các đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp của bạn trên trang web của bạn. Giữ chuyên môn kinh doanh của bạn đáng tin cậy.

Viết một bình luận