Gonzales v2.1.6 – Premium Speed for WordPress

04/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: tomasz-dobrzynski

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.1.6

File size: 232.5 KB

Cập nhật: 04/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Gonzales v2.1.6 là một Plugin WordPress cho phép bạn loại bỏ các tệp CSS và jаvascript vô dụng đối với các trang nhất định trên trang web của bạn.

Viết một bình luận