Gonzales v2.1.5 – Premium Speed for WordPress

14/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: tomasz-dobrzynski

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.1.5

File size: 233 KB

Cập nhật: 04/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Gonzales là một Plugin WordPress cho phép bạn loại bỏ các tệp CSS và jаvascript vô dụng đối với các trang nhất định trên trang web của bạn.

Viết một bình luận