Gon v2.0.0 – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme

10/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: skygroup

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.0.0

File size: 54.7 MB

Cập nhật: 04/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Gon thích hợp cho các trang web thương mại điện tử. Chúng tôi đã bao gồm nhiều bố cục cho trang chủ, trang sản phẩm để cung cấp cho bạn các lựa chọn tốt nhất trong tùy chỉnh. Gon không chỉ là một chủ đề WooCommerce, chúng tôi đã có kế hoạch phát triển Gon cho bất kỳ loại trang web nào: Kinh doanh, Sáng tạo, Tin tức, Công ty, …

Viết một bình luận